Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

Στο παρακάτω συνημμένο μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο υπόχρεων προσώπων της εταιρίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3340/2005.
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πίνακας Υπόχρεων Προσώπων346 kB  3340-2005_(16-12-2014).pdf