Οικονομικές καταστάσεις βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2005

Συνημμένες θα βρείτε τις τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες., εννιάμηνες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2005 βάση:

  • Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).
  • Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Στοιχεία Εταιρίας βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (τρίμηνο 31/03/2005)186 kB  0503_IFRS_NY_el.pdf 
Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (τρίμηνο 31/03/2005)55 kB  0503_IFRS_SEC_el.pdf 
Στοιχεία Ομίλου βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (εξάμηνο 30/06/2005)221 kB  0506_IFRS_Grp_el.pdf 
Στοιχεία Εταιρίας βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (εξάμηνο 30/06/2005)199 kB  0506_IFRS_NY_el.pdf 
Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2005)106 kB  0506_IFRS_SEC_el.pdf 
Στοιχεία Ομίλου βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (εννιάμηνο 30/09/2005)309 kB  0509_IFRS_Grp_el.pdf 
Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εννιάμηνο 30/09/2005)78 kB  0509_IFRS_SEC_el.pdf 
Στοιχεία Ομίλου βάση ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (έτος 31/12/2005)374 kB  0512_IFRS_Grp_el.pdf 
Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (έτος 31/12/2005)54 kB  0512_IFRS_SEC_el.pdf